Sitemizde bulamadığınız dilekçe örneği talebiniz için yonetimekibi@gmail.com adresine mail atın, örnek dilekçeyi sizin için hemen yayınlayalım.

talep dilekçesi

Keşif Erteleme Talep Dilekçesi Örneği – Keşif Mazeret Dilekçesi

Mahkemece yapılacak keşfin başka bir tarihe ertelenmesi için ne yapılabilir diye bir soru aklınıza takılıyorsa bu yazımızda cevabınızı bulabilirsiniz. Mahkemelerce olay yerinde keşif planlaması duruşmada yapılmaktadır. Keşfin hangi tarih ve saatte yapılacağı, kimlerin keşfe gideceği gibi hususlar duruşmada belirlenir. Hukuk… Continue reading

4320 S.K. Ailenin Korunması İçin Dilekçe Örneği

Aile içi şiddet durumlarında Mahkeme tarafından Ailenin korunması hakkında karar alınabilmektedir. Ailenin korunması kararlarında şiddete başvuran aile bireyi evden uzaklaştırılabilmekte ve şiddetten men edilebilmektedir. Bu tedbir kararı Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri (Aile Mahkemesi Sıfatıyla)… Continue reading

Sağlık Kurulu Raporu İçin Hastaneye Başvuru Dilekçesi Örneği

Sağlık kurulu raporları iş başvurularında veyahut başka durumlarda kişilerden istenilebilmektedir. Bazı sağlık raporları sağlık ocaklarınca tanzim edilebilmekte iken sağlık kurulu raporları ise büyük hastanelerce kurul kararı ile verilebilmektedir. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem bir dilekçe ile ilgili hastaneye başvurmaktır.… Continue reading

9.Maddeye Göre Tabanca Taşıma Ruhsatı Talebi Dilekçe Örneği

Ülkemizde tabancalar için taşıma ruhsatı almak hiç de kolay değil. Ancak bazı meslekler ve bazı riskli iş alanlarında Yönetmeliğin 9. maddesine istinaden yapılan talepler neticesinde, talebin uygun görülmesi ve onaylanması halinde tabanca için taşıma ruhsatı verilebilmektedir. Bu süreç kısa olmamakla… Continue reading

Cezaevi Görüş İzni Talebi Dilekçe Örneği

Cezaevlerinde görüş günleri önceden belirlenmiştir. Açık görüşler ve kapalı görüşler için belirlenen günlerde görüş için gelen kişiler uygun görülmesi halinde cezaevine alınır ve yakınları ile görüştürülürler. Bir de haricen İnfaz Savcısının iznine bağlı olarak bazı durumlarda cezaevindeki tutuklu veya hükümlünün… Continue reading

Okuldan Tasdikname ve Transkript Talebi Dilekçe Örneği

Tasdikname, okulu bırakan öğrencinin okulu bıraktığını gösteren bir belge türüdür. Okulu bırakan kişilere daha sonraları tasdikname belgesi çeşitli sebeplerle lazım olabilmekte. Bununla birlikte transkript örneği de lazım olan belgeler arasında. Bu belgeler, öğrenci tarafından okuldan istenildiğinde,ilgili birim tarafından hazırlanarak verilmektedir.… Continue reading

Çocuğun Şahsi Münasebetinin Yeniden Düzenlenmesi Talep Dilekçesi

Boşanma davalarında veya buna benzer nitelikteki davalar sonucunda Mahkeme Hakimi tarafından çocuğun velayetini almayan tarafa şahsi münasebet tesisi (çocuğun onunla görüşmesi, vakit geçirmesi gibi düzenlemeleri ifade eder) kurar. Halk arasında bu husus çocuğu görme hakkı olarak da bilinmektedir. Zaman içerisinde… Continue reading

Dava Dosyasının Yeniden İşleme Konulması İçin Dilekçe Örneği

Hukuk Mahkemelerinde devam eden davalarda davacı tarafın veyahut vekilinin duruşmalara katılması zorunludur. Davacının veya davacı vekilinin duruşmaya mazeretsiz olarak katılmaması halinde ve davalının da davayı takip etmeyeceğini belirtmesi halinde HUMK 409 maddesi gereğince dosya müracaata bırakılmaktadır. Davacı tarafça sonradan başvurularak… Continue reading

Muhtarların Tabanca Alması ve Taşıması İçin Talep Dilekçesi Örneği

Muhtarlar Devlet görevini yerine getiren kamu görevlilerindendir. Devletin  bazı görevlileri silah satın alma ve taşıma hususunda özel izne sahiptirler. Muhtarlara da bu hak tanınmıştır. Muhtarlar talep etmeleri halinde tabanca satın alabilmekte ve taşıma ruhsatı edinebilmektedirler. Bunun için yapmaları gereken… Continue reading

Türk Telekom Fazla Gelen Telefon Faturasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Zaman zaman telefon faturaları çeşitli hatalar sebebiyle kabarık gelebilmekte. Fazla tahakkuk ettirilen miktarlara itiraz edilmediğinde cebinizden fazla çıkan miktarlar söz konusu olabilmekte. Yüksek gelen telefon faturası için tüketicinin her zaman itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Öncelikle yapmanız gereken telefon faturanızın son… Continue reading