Her türde ve içerikte hazır dilekçe örneği elinizin altında
Dilekçe Talebi
Sitemizde bulamadığınız dilekçe örneği talebiniz için yonetimekibi@gmail.com adresine mail atın, örnek dilekçeyi sizin için hemen yayınlayalım.
Reklam

örneği

Nüfus Kayıt Örneği Nedir İnternetten Nüfus Kayıt Örneği Alma

Nüfus kayıt örnekleri genellikle resmi kurumlar tarafından çeşitli hallerde istenilmektedir. Nüfus kayıt örneği kişilere özeldir. Kişilerin aile kütüklerindeki nüfus kayıtlarının çıkartılarak aslına uygun olduğu onaylanmış resmi belgelerdir ve aksi kanıtlanıncaya kadar da geçerlilikleri bulunmaktadır. Günümüzde kurumlar arasında kurulan… Tamamını Oku

MKE’den Bulundurma Ruhsatlı Silah Almak İçin Başvuru Dilekçesi

Ülkemizde silah üretiminde en büyük kuruluş Makine Kimya Endüstrisidir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunan MKE fabrikalarından büyüklü küçüklü pek çok silah üretimi yapılmaktadır. Tabanca yapımı konusunda da bir hayli tecrübe sahibi olan kuruluş, en büyük silah üreticisi konumundadır. Polisler, askerler ve… Tamamını Oku

Tabanca Ruhsatı Almak İçin Silah Ruhsatı İstek Formu

Tabanca taşımak ve tabanca sahibi olmak ülkemizde oldukça yoğun takip altında gerçekleştirilen bir işlemdir. Silah sahibi olmak için pek çok işlemi ve yükümlülüğü yerine getirmek zorunludur. Özellikle sağlık raporu olmazsa olmazlar arasındadır. Meslek gereği dahi olsa, toplum güvenliğinin idamesi açısından… Tamamını Oku

Hukuk Mahkemesine Delil ve Tanık Bildirmek İçin Dilekçe Örneği

Hukuk mahkemelerinde davanın devamı esnasında taraflar delil ve tanıklarını bildirmek zorundadır. Mahkeme Hakimi tarafından ihtar edilmesine rağmen tanık ve deliller bildirilmediği taktirde Hakim mevcut delillere göre karar verebilmektedir. Bu sebeple Hakim tarafından verilen süre içerisinde delil ve  tanıkların bildirilmesi… Tamamını Oku

Tutuklamaya ve Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği

Bir soruşturmanın yürütülmesi esnasında, olayın gidişatına ve ortada bulunan suça göre kişi Mahkemeye tutuklama talepli olarak sevkedilebilir. Bu sevk sonucunda İlgili Mahkeme Hakimi ortada bulunan delilleri ve diğer olguları değerlendirerek duruma göre tutuklama kararı verebilir. Bu durumda kişi cezaevine gönderilir.… Tamamını Oku

Trafik Kazası Tespit Tutanağı Örneği İndir

Ülkemizde, trafikteki araç sayısı her geçen gün artmakta. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığı bunun en büyük örneklerinden birisidir. Trafikte seyreden her bir aracın kazaya karışma riski bulunmaktadır. Yoğun trafiğe sahip bölgelerde ise sürekli kazalar olmaktadır. Özellikle maddi hasarlı kazaların… Tamamını Oku

Derneğin Kapatılması İçin Derneğin Feshi Tutanak Örneği

Derneklerin işleyişleri Dernekler Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Derneklerin açılmasında olduğu gibi kapatılmasında da üyelerin kararı ile işlem yapılması ve sonrasında yazılı olarak İl Dernekler Müdürlüğüne bilgi verilmesi ve gerekli belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Derneğin kapatılması karar verilmesi halinde ise derneğin… Tamamını Oku

Mahkemece Yapılan Keşfe İtiraz İçin Dilekçe Örneği

Keşifler, özellikle Hukuk davalarında davanın sonuçlanması için olmazsa olmaz konular arasındadır. Mahkemelerce yapılacak keşiflerde nezarette götürülen bilirkişilerin ayrıntılı bir çalışma ortaya koymaları ve neticesinde detaylı bir rapor sunmaları, davanın bir an önce sonuçlanmasına katkı sağlayan başlıca etkenlerdendir. Tarafların, yapılan keşiflerde… Tamamını Oku

Mahkeme Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

Hukuk mahkemelerinde davacı ve davalı tarafın sundukları yazılı beyanlara karşı cevap verme hakkı bulunmaktadır. Bu haklarını kullanmaları için tarafların belirli süreleri bulunmaktadır. Bu süreler Yasal sürelerdir. Kaçırılması halinde taraflar bu haktan mahrum kalmaktadırlar. Cevap dilekçelerinde kişinin derdini anlatırken dilekçeyi uzatması… Tamamını Oku

Çalışanlar İçin Sakatlık İndirimi Talebi Dilekçe Örneği

Kalıcı engeli bulunan çalışan kişiler, engelinin durumuna göre vergilerinde indirime tabi tutulabilmektedir. Bu indirim kişinin talebi sonrasında gerekli değerlendirmeler yapılarak belirlenmektedir. Engeli bulunan çalışan kişi, defterdarlık makamına Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre indirim yapılması için yazılı başvuruda bulunabilir. İndirim… Tamamını Oku