Sitemizde bulamadığınız dilekçe örneği talebiniz için yonetimekibi@gmail.com adresine mail atın, örnek dilekçeyi sizin için hemen yayınlayalım.

dilekçe örneği

1 2 3 5

Vasilik Kararının Kaldırılması İçin Dilekçe Örneği

Vasilik kararı Sulh Hukuk Mahkemelerince alınmaktadır. Kişi birkaç sebepten ötürü vesayet altına alınabilir, kişiye vasi atanabilir. Engelliler, cezaevindeki hükümlüler, işini kendisi göremeyecek kadar aklen veya bedenen rahatsız olan kişiler vs. bu duruma verilebilecek örneklerdendir.

Kişinin kısıtlanmasının ardından kişi kendisi resmi… Continue reading

Ağır Ceza Mahkemesinden Dosya Fotokopisinin İstenilmesi İçin Dilekçe Örneği

Mahkeme dosyalarında taraf olarak kayıtlı bulunan kişilerin dosyadaki evraklardan fotokopi alma hakları bulunmaktadır. Bu hakkı kişi bizzat kendisi veyahut avukatı, tutuklu veya kısıtlı ise vasisi kullanabilir. Kişinin kardeşi, eşi, annesi, babası yada başka bir yakını dosyadan kişi adına fotokopi… Continue reading

Keşif Erteleme Talep Dilekçesi Örneği – Keşif Mazeret Dilekçesi

Mahkemece yapılacak keşfin başka bir tarihe ertelenmesi için ne yapılabilir diye bir soru aklınıza takılıyorsa bu yazımızda cevabınızı bulabilirsiniz. Mahkemelerce olay yerinde keşif planlaması duruşmada yapılmaktadır. Keşfin hangi tarih ve saatte yapılacağı, kimlerin keşfe gideceği gibi hususlar duruşmada belirlenir. Hukuk… Continue reading

Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Radar Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi de elektronik denetleme sistemleri tarafından araç plakalarına kesilen cezalar. Pek çok kişi bu yeni sistemin kurbanı olmakta. Hemen her gün yüzlerce kişiye otomatik olarak ceza yazan sistemlerden pek çok kişi şikayetçi. Öyleki… Continue reading

Araçtaki Hacizin Kaldırılması İçin Dilekçe Örneği

Mahkemelerce yahut İcra Müdürlüklerince mevcut durumun gereğine göre araç üzerine satışın engellenmesi için tedbir amaçlı haciz işlemi uygulanabilmektedir. Borcun ödenmesi, Mahkemedeki gereğin ortadan kalkması  veyahut dosyanın karara bağlanması sonucunda araç üzerindeki hacizler kaldırılmaktadır. Ancak bazı durumlarda haczin kaldırılması unutulabilmektedir.… Continue reading

4320 S.K. Ailenin Korunması İçin Dilekçe Örneği

Aile içi şiddet durumlarında Mahkeme tarafından Ailenin korunması hakkında karar alınabilmektedir. Ailenin korunması kararlarında şiddete başvuran aile bireyi evden uzaklaştırılabilmekte ve şiddetten men edilebilmektedir. Bu tedbir kararı Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri (Aile Mahkemesi Sıfatıyla)… Continue reading

Sağlık Kurulu Raporu İçin Hastaneye Başvuru Dilekçesi Örneği

Sağlık kurulu raporları iş başvurularında veyahut başka durumlarda kişilerden istenilebilmektedir. Bazı sağlık raporları sağlık ocaklarınca tanzim edilebilmekte iken sağlık kurulu raporları ise büyük hastanelerce kurul kararı ile verilebilmektedir. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem bir dilekçe ile ilgili hastaneye başvurmaktır.… Continue reading

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş SEDAŞ Elektrik Aboneliği Başvuru Dilekçesi

İçinde bulunduğumuz yüzyılda kişiler evlerinde veya işyerlerinde bazı hizmetleri alabilmek için abone olmak durumunda. Bunların başında elektrik aboneliği, su aboneliği ve doğalgaz aboneliği gelmekte. Ülkemizde elektrik dağıtımını yapan pek çok dağıtım şirketi mevcut. Bulunulan bölgeye göre değişiklik gösteren firmaların… Continue reading

Elektrik Faturası Kayıp Kaçak Bedeli İadesi İçin Dilekçe Örneği

Elektrik dağıtım şirketleri faturalara kayıp kaçak bedeli kalemi altında aylık olarak değişen miktarlarda ücret yansıtmaktaydılar. Ancak kayıp kaçak bedelinin iadesi konusunda bir kişinin başvurusunun Yargıtay’ca onanması pek çok aboneyi harekete geçirdi. Bu durumda elektrik dağıtım şirketleri ücretleri ödemek durumunda… Continue reading

9.Maddeye Göre Tabanca Taşıma Ruhsatı Talebi Dilekçe Örneği

Ülkemizde tabancalar için taşıma ruhsatı almak hiç de kolay değil. Ancak bazı meslekler ve bazı riskli iş alanlarında Yönetmeliğin 9. maddesine istinaden yapılan talepler neticesinde, talebin uygun görülmesi ve onaylanması halinde tabanca için taşıma ruhsatı verilebilmektedir. Bu süreç kısa olmamakla… Continue reading

1 2 3 5