Sitemizde bulamadığınız dilekçe örneği talebiniz için yonetimekibi@gmail.com adresine mail atın, örnek dilekçeyi sizin için hemen yayınlayalım.

dilekçe

Tutuklamaya ve Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği

Bir soruşturmanın yürütülmesi esnasında, olayın gidişatına ve ortada bulunan suça göre kişi Mahkemeye tutuklama talepli olarak sevkedilebilir. Bu sevk sonucunda İlgili Mahkeme Hakimi ortada bulunan delilleri ve diğer olguları değerlendirerek duruma göre tutuklama kararı verebilir. Bu durumda kişi cezaevine gönderilir.… Continue reading

Mahkemece Yapılan Keşfe İtiraz İçin Dilekçe Örneği

Keşifler, özellikle Hukuk davalarında davanın sonuçlanması için olmazsa olmaz konular arasındadır. Mahkemelerce yapılacak keşiflerde nezarette götürülen bilirkişilerin ayrıntılı bir çalışma ortaya koymaları ve neticesinde detaylı bir rapor sunmaları, davanın bir an önce sonuçlanmasına katkı sağlayan başlıca etkenlerdendir. Tarafların, yapılan keşiflerde… Continue reading

Çalışanlar İçin Sakatlık İndirimi Talebi Dilekçe Örneği

Kalıcı engeli bulunan çalışan kişiler, engelinin durumuna göre vergilerinde indirime tabi tutulabilmektedir. Bu indirim kişinin talebi sonrasında gerekli değerlendirmeler yapılarak belirlenmektedir. Engeli bulunan çalışan kişi, defterdarlık makamına Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre indirim yapılması için yazılı başvuruda bulunabilir. İndirim… Continue reading

Karşılıksız Çıkan Çek İçin Şikayet ve Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Karşılıksız çekler son yılların en büyük sorunları arasında yerini almış durumda. Özellikle sürekli çek ile çalışan ticaret ehli insanları da zor durumda bırakan ve kişilerin birbirlerine olan güvenlerine balta vuran karşılıksız çek düzenlemek ülkemizde suçtur. Bu nedenle karşılıksız çek düzenleyen… Continue reading

SGK Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışanların Sağlık Sigortalarına ilişkin tüm değişikliklerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim yapılırken standart formlar kullanılmaktadır. Bu formlardan bir tanesi de Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi formudur. İlgili Formu yazımız içeriğinde bulabilirsiniz. SGK Genel Sağlık… Continue reading

Askerlik Durumu Beyan Formu Örneği İndir

Türkiye’de erkekler için hayatın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi askerlik mevzudur. Askerlik her alanda kişilerin karşısına çıkmakta ve askerlik durumu sorulmaktadır. Öğrencilik hayatı, iş hayatı ve daha pek çok yerde askerlik bilgisi sorulmaktadır. Askerlik durumunu gösterir beyan formu da… Continue reading

Bağkur Üyeliğinin Dondurulması İçin Dilekçe Örneği

Ülkemizde pek çok Bağ-Kur üyesi bulunmakta. Bu üyeler kendi primlerini yatırmak suretiyle devam ettikleri sistem sayesinde gerekli şartları taşıdıklarında ve prim ödemelerini doldurduklarında sistem üzerinden emekli olmaktadır. Ayrıca sağlık giderleri de yine bu sistem üzerinden karşılanmaktadır. Ancak Bağkur üyelerinin zaman… Continue reading

Dernek İçin Zayi Belgesi Dilekçe Örneği İndir

Dernekler tarafından kullanılmakta olan, defter, form, makbuz vs. gibi önemli belge ve defterlerin kaybolması halinde Mahkemeye başvuru gerekmektedir. Bu hususta yapılacak başvuru yazılı dilekçe ile olmalıdır. Açılacak dava neticesinde Mahkemece değerlendirme yapılacak ve zayi belgesi niteliğinde karar… Continue reading

KYK Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcu Ertelemek İçin Dilekçe Örneği

Kredi Yurtlar Kurumundan öğrenciyken alınan öğrenim kredileri ve katkı kredileri öğrencilik bitimini müteakiben belirli bir süre sonra geri ödenmeye başlamaktadır. Pek çok mezun okul bittiğinde hemen hayata atılamadığı için bu durumdan genellikle şikayetçi. Katkı ve Öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin ertelenebileceğini… Continue reading

Askerlik Nedeniyle KYK Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi Erteleme Dilekçesi

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından talepte bulunan üniversite öğrencilerine, bazı incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde öğrencilik yılları boyunca katkı kredisi ve öğrenim kredisi verilmektedir. Bu krediler öğrencinin öğrenciliğinin bitmesinin ardından belli bir süre sonunda geri alınmaktadır. Ancak bazı durumlarda… Continue reading