Sitemizde bulamadığınız dilekçe örneği talebiniz için yonetimekibi@gmail.com adresine mail atın, örnek dilekçeyi sizin için hemen yayınlayalım.

boş dilekçe

Hukuk Mahkemesine Delil ve Tanık Bildirmek İçin Dilekçe Örneği

Hukuk mahkemelerinde davanın devamı esnasında taraflar delil ve tanıklarını bildirmek zorundadır. Mahkeme Hakimi tarafından ihtar edilmesine rağmen tanık ve deliller bildirilmediği taktirde Hakim mevcut delillere göre karar verebilmektedir. Bu sebeple Hakim tarafından verilen süre içerisinde delil ve  tanıkların bildirilmesi… Continue reading

Çek İçin Mahkemeden İhtiyati Haciz Talebi Dilekçe Örneği

Süresi içerisinde ödenmeyen çekler alacaklıları güç durumda bırakmakta ve ticari hayatlarını sıkıntıya sokmaktadır. Ödenmeyen çeklerin önüne geçilebilmesi için kişinin mal varlığının üzerine çek bedeli kadar ihtiyati haciz talep edilebilmektedir. Bu sayede kişinin çekteki borcu kadarlık… Continue reading

Kira Bedelinin Tespiti Talebi İçin Dilekçe Örneği

Günümüzde kiracısından veya ev sahibinden yada dükkan sahibinden şikayetçi olan ve bunu sık sık dile getiren pek çok insan mevcut. Aralarında çıkan anlaşmazlıkların çözümü ise doğru yol izlenmediğinde içinden çıkılmaz bir hal alabilmekte. Özellikle kiralama öncesinde kira sözleşmesi yapılmaması en… Continue reading

Mahkeme Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Görülmekte olan davalarda Hakimler uygun görmeleri halinde davanın çözüme ulaştırılabilmesi için bilirkişilerden yardım alırlar. Gerek keşiflerde gerekse dava konusu olayın içeriğine ilişkin incelemelerde uzman bilirkişiler aktif görev alırlar. Bilirkişilerin raporları doğrultusunda da Hakim incelemesini sürdürür ve dosyayı sonuçlandırır. Bazı… Continue reading

SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/c Kapsamlı Çalışanlar İçin

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading

SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/a-b Kapsamlı Çalışanlar İçin

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Dilekçe Örneği (4/1-c İçin)

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading

İzaleyi Şüyuu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Dava Dilekçesi Örneği

Herhangi bir taşınmaz mal üzerinde hakkı olan kişiler arasında, taşınmazın rızaen paylaşılamaması durumlarında, hissedarlardan birisi tarafından Mahkemeye başvuru yapılarak dava açıldığında ilgili taşınmazın satışı yapılarak hissedarlara payları oranında paylaştırılır. Dava Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Davanın bir diğer adı da ortaklığın… Continue reading

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Dilekçe Örneği (4/1-a-b ve 506 SK GM 20)

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading

SGK Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Örneği İndir

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading