Sitemizde bulamadığınız dilekçe örneği talebiniz için yonetimekibi@gmail.com adresine mail atın, örnek dilekçeyi sizin için hemen yayınlayalım.

SGK Dilekçeler

SGK İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi Formu İndir

SGK İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi Formu sigortalıların kurumu bildirimi için kullanılan bir formdur. İsteğe bağlı sigortalılık Kuruma müracaat tarihini takip eden gün başlar. İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesinin adi posta veya kargoyla gönderilmesinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih;… Continue reading

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Örneği

Aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi 5510 Sayılı Kanunun Yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4.maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için kullanılan bir formdur. A-) Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim ve Hizmet Belgesi… Continue reading

Bağkur Sigortalılık Belgesi Dilekçe Örneği İndir

Bağkur sigortalılık belgesi pek çok kişi tarafından aranan dilekçe örnekleri arasındadır. Bağkur sigortalılık belgesinin gerçeğe uygun olarak tanzim edilmesi ve hiçbir eksiklik bırakılmaksızın düzenlenmesi oldukça önemlidir. Dilekçeyi dolduran tarafından gerçeğe aykırı beyan veya beyanlar tespit edildiği takdirde doğacak… Continue reading

SGK’ya Bağkur SSK Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği

Günümüzde pek çok çalışan Bağ-kur ve SSK yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetiminde çalışmaktadır. Tüm çalışma hakları bu kurumlar tarafından denetlenmekte ve emeklilik gibi işlemleri yine SGK tarafından yapılmaktadır. Pek çok kişi emeklilik için geçmişte bulunan askerlik… Continue reading

SGK Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışanların Sağlık Sigortalarına ilişkin tüm değişikliklerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim yapılırken standart formlar kullanılmaktadır. Bu formlardan bir tanesi de Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi formudur. İlgili Formu yazımız içeriğinde bulabilirsiniz. SGK Genel Sağlık… Continue reading

Bağkur Üyeliğinin Dondurulması İçin Dilekçe Örneği

Ülkemizde pek çok Bağ-Kur üyesi bulunmakta. Bu üyeler kendi primlerini yatırmak suretiyle devam ettikleri sistem sayesinde gerekli şartları taşıdıklarında ve prim ödemelerini doldurduklarında sistem üzerinden emekli olmaktadır. Ayrıca sağlık giderleri de yine bu sistem üzerinden karşılanmaktadır. Ancak Bağkur üyelerinin zaman… Continue reading

SGK 4/a-b ve 4/c Kapsamlı Çalışanlar İçin Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Açıklamaları

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading

SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/c Kapsamlı Çalışanlar İçin

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading

SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/a-b Kapsamlı Çalışanlar İçin

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Dilekçe Örneği (4/1-c İçin)

Kurumlardan yapılacak taleplerde kişisel yazılı başvuru zorunludur. Dilekçe ile yapılacak başvurularda imza bulunması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlara yapılacak başvurular için yazılacak dilekçelerde yazışma kurallarına uyulmalı, talepler açık, net ve kısa bir şekilde yapılmalıdır. Çoğu talep için… Continue reading