Sitemizde bulamadığınız dilekçe örneği talebiniz için yonetimekibi@gmail.com adresine mail atın, örnek dilekçeyi sizin için hemen yayınlayalım.

Genel

Öğrenci İkamet Adresi Beyan Formu Dilekçesi İndir

İkametgah içinde yaşadığımız çağda oldukça önemli bir hale gelmiştir. Özellikle resmi yazışmalarda ve tebliğlerde oldukça önemli bir yer tutan ikametgah bilgisinin şu günlerde Devlet tarafından Mernis ile sürekli güncel tutulmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir. İkametgah bilgisinin güncel olması hem tebliğ alacak… Continue reading

Kredi Masraflarının İadesi İçin Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneği

Kredi masraflarının iade edilmesi yönünde pek çok Hakem Heyeti kararı mevcut. 2014 yılı içinde (yıllara göre bu miktar değişiklik gösterebilir) 1.272,19 Liranın altındaki tüm banka kredi masrafları için öncelikle bankaya masrafın iadesi için başvuruda bulunulması, sonuç alınamaması durumunda ise… Continue reading

Src Belgesi Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

Src belgesi, ticari araç kullanıcılarının resmi olarak ilgili araçları kullanabilmeleri için gerekli, ehliyetten ise farklı bir belgedir.  Ticari araçlar içerisine kamyonet, panelvan, otobüs, çekici ve daha pek çok taşıt girmektedir. Karayolu taşıma Kanununa göre amacı ticaret olan kargo,… Continue reading

Ticari Plakanın Devir Teslimi İçin Tutanak Örneği

Ticari taksiler özellikle günümüzde büyük şehirlerde büyük önem arz etmekte. İnsan yoğunluğunun artması, trafik yoğunluğunun artması gibi etmenler ticari taksi sayısının da artmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler karşısında ticari taksi işi yapan pek çok insan bu sektör içerisine girip… Continue reading

Bedaş Müdürlüğüne Talep İçin Dilekçe Örneği

Elektrik tesisatlarındaki sorunlar nedeniyle müdahale edilmesini istediğiniz hususa ilişkin olarak ilgili kuruma yazacağınız dilekçe ile taleplerinizi belirtebilirsiniz. Bunun için hazır dilekçe örnekleri işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Yazacağınız dilekçelerdeki taleplerin açık ve anlaşılır yazılması, fazla detaya inilmeden olayın net olarak özetlenmesi daha… Continue reading

Mahkemeye Tanık Bildirmek İçin Dilekçe Örneği

Mahkemelerde yürütülmekte olan davalarda, haklılığın ispatlanması için kullanılan argümanlardan bir tanesi de görgü tanıklarıdır. Tanıklar Mahkeme tarafından gerek görülmesi halinde dinlenir, görgü ve bilgilerine başvurulur. Tanıkların söyledikleri davanın seyrini değiştirebilecek nitelikte önem arzetmektedir. Bu nedenle taraflar açısından ve dava açısından… Continue reading

İcra Müdürlüğü Mal Beyanında Bulunma Dilekçesi Örneği

İcra Müdürlüklerinde açılan haciz dosyalarında dosyanın borçlusu tarafından, Yasal süreler içerisinde mal beyanında bulunma zorunluluğu vardır. Mal beyanı, kişinin borcuna karşılık gelebilecek, kişinin üzerine kayıtlı bulunan taşınır ve taşınmaz malların  İcra dosyasına bildirilmesinden ibarettir. Kişinin üzerinde mal bulunmasa bile… Continue reading

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Mahkemelerde bazı davaların yürütülmesi esnasında Mahkeme Hakiminin uygun görmesi ve taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirilmesi neticesinde dava konusu olay hakkında bilirkişi incelemesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda dava konusu olaya ilişkin varsa deliller ve dava dosyası bilirkişiye tevdii edilerek konu hakkında… Continue reading

Muhtarların Tabanca Alması ve Taşıması İçin Talep Dilekçesi Örneği

Muhtarlar Devlet görevini yerine getiren kamu görevlilerindendir. Devletin  bazı görevlileri silah satın alma ve taşıma hususunda özel izne sahiptirler. Muhtarlara da bu hak tanınmıştır. Muhtarlar talep etmeleri halinde tabanca satın alabilmekte ve taşıma ruhsatı edinebilmektedirler. Bunun için yapmaları gereken… Continue reading

Araç İçin Yol Belgesi Alma Dilekçe Örneği

Yol belgesi, yeni satın alınan bir aracın tescil yapılacağı yere kadar götürmesi için gerekli iznin alınması için verilen belgedir. İlgili belge olmadan aracın taşınması uygun değildir. Yol belgesi almak için yapılması gereken bir kaç madde işlem bulunmaktadır. Bu işlemler yazımız… Continue reading