Sitemizde bulamadığınız dilekçe örneği talebiniz için yonetimekibi@gmail.com adresine mail atın, örnek dilekçeyi sizin için hemen yayınlayalım.

Adli-İdari Dilekçeler

1 2 3 9

Hukuk ve Ceza Mahkemeleri İçin Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Örneği İndir

Ceza veya Hukuk Mahkemelerinde verilen kararlardan sonra gerekçeli karar yazılmadığı için süre tutum dilekçesi verilmelidir. Bu sayede temyiz süresinin kaçırılmasının önüne geçilmektedir. Özellikle ceza mahkemelerinde kişinin duruşmaya girmesi ve mahkemece verilen kısa kararın yüze karşı okunması ile birlikte temyiz veya… Continue reading

Vasilik Kararının Kaldırılması İçin Dilekçe Örneği

Vasilik kararı Sulh Hukuk Mahkemelerince alınmaktadır. Kişi birkaç sebepten ötürü vesayet altına alınabilir, kişiye vasi atanabilir. Engelliler, cezaevindeki hükümlüler, işini kendisi göremeyecek kadar aklen veya bedenen rahatsız olan kişiler vs. bu duruma verilebilecek örneklerdendir.

Kişinin kısıtlanmasının ardından kişi kendisi resmi… Continue reading

Adres Değişikliğinin Mahkemeye Bildirilmesi Dilekçe Örneği

Hayatımızda pek çok kez dilekçe yazmak zorunda kalmışızdır. Özellikle mahkemelere verilecek olan dilekçelerin diğer kurumlara verilecek dilekçelere göre daha dikkatli ve özenle hazırlanması gerekir. Öyle ki bazen bu yüzden oldukça kolay gözüken işler bile karmaşık bir hal alabilmekte, sırf dilekçedeki… Continue reading

Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Radar Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi de elektronik denetleme sistemleri tarafından araç plakalarına kesilen cezalar. Pek çok kişi bu yeni sistemin kurbanı olmakta. Hemen her gün yüzlerce kişiye otomatik olarak ceza yazan sistemlerden pek çok kişi şikayetçi. Öyleki… Continue reading

Araçtaki Hacizin Kaldırılması İçin Dilekçe Örneği

Mahkemelerce yahut İcra Müdürlüklerince mevcut durumun gereğine göre araç üzerine satışın engellenmesi için tedbir amaçlı haciz işlemi uygulanabilmektedir. Borcun ödenmesi, Mahkemedeki gereğin ortadan kalkması  veyahut dosyanın karara bağlanması sonucunda araç üzerindeki hacizler kaldırılmaktadır. Ancak bazı durumlarda haczin kaldırılması unutulabilmektedir.… Continue reading

4320 S.K. Ailenin Korunması İçin Dilekçe Örneği

Aile içi şiddet durumlarında Mahkeme tarafından Ailenin korunması hakkında karar alınabilmektedir. Ailenin korunması kararlarında şiddete başvuran aile bireyi evden uzaklaştırılabilmekte ve şiddetten men edilebilmektedir. Bu tedbir kararı Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri (Aile Mahkemesi Sıfatıyla)… Continue reading

Hukuk Mahkemesine Delil ve Tanık Bildirmek İçin Dilekçe Örneği

Hukuk mahkemelerinde davanın devamı esnasında taraflar delil ve tanıklarını bildirmek zorundadır. Mahkeme Hakimi tarafından ihtar edilmesine rağmen tanık ve deliller bildirilmediği taktirde Hakim mevcut delillere göre karar verebilmektedir. Bu sebeple Hakim tarafından verilen süre içerisinde delil ve  tanıkların bildirilmesi… Continue reading

Tutuklamaya ve Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği

Bir soruşturmanın yürütülmesi esnasında, olayın gidişatına ve ortada bulunan suça göre kişi Mahkemeye tutuklama talepli olarak sevkedilebilir. Bu sevk sonucunda İlgili Mahkeme Hakimi ortada bulunan delilleri ve diğer olguları değerlendirerek duruma göre tutuklama kararı verebilir. Bu durumda kişi cezaevine gönderilir.… Continue reading

Mahkemece Yapılan Keşfe İtiraz İçin Dilekçe Örneği

Keşifler, özellikle Hukuk davalarında davanın sonuçlanması için olmazsa olmaz konular arasındadır. Mahkemelerce yapılacak keşiflerde nezarette götürülen bilirkişilerin ayrıntılı bir çalışma ortaya koymaları ve neticesinde detaylı bir rapor sunmaları, davanın bir an önce sonuçlanmasına katkı sağlayan başlıca etkenlerdendir. Tarafların, yapılan keşiflerde… Continue reading

Cezaevi Görüş İzni Talebi Dilekçe Örneği

Cezaevlerinde görüş günleri önceden belirlenmiştir. Açık görüşler ve kapalı görüşler için belirlenen günlerde görüş için gelen kişiler uygun görülmesi halinde cezaevine alınır ve yakınları ile görüştürülürler. Bir de haricen İnfaz Savcısının iznine bağlı olarak bazı durumlarda cezaevindeki tutuklu veya hükümlünün… Continue reading

1 2 3 9